Epistle to the Ephesians thumb

Epistle to the Ephesians sermon series image - envelope with wax seal